Return to Iskolánk

Képzéseink

TECHNIKUM

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉS:

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Kód: 0611

Ebbe az osztályba azokat a gazdaság iránt érdeklődő diákokat várjuk, akiket érdekel a pénz és a számok világa, tanulmányozni szeretnék a gazdasági folyamatokat és részesei szeretnének lenni azoknak.

Az oktatás a közgazdasági ágazat központi technikumi programterve szerint folyik. A tanuló egyidejűleg kap felkészítést az érettségire közismereti és szakmai tantárgyakból. A tanulók a 9-10. évfolyamon elsajátítják az ágazathoz tartozó szakmai alapismereteket. A 10. osztály végén minden tanuló ágazati alapvizsgát tesz. A következő 3 évben mindenki a választott szakmájának megfelelő szakmai képzésben részesül. Összefüggő szakmai gyakorlaton a tanulók nem vesznek részt. Érettségi és szakmai vizsgát minden tanuló a 13. év végén tehet. Sikeres vizsga esetén OKJ 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmai végzettséget szereznek. A szak elvégzésével a tanulók alkalmassá válnak szakmájukon belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra.

A szakképzettséggel rendelkező:

 • érti és átlátja a gazdálkodó szervezet működését,

 • képes a számítógépes ügyviteli programok használatára,

 • ismeri és használja a kommunikációs csatornákat,

 • képessé válik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására,

 • elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, a házipénztárral kapcsolatos feladatokat,

 • ellátja a vállalkozás adókötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat,

 • közreműködik a vám-, jövedéki adó és termékdíj megfizetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában,

 • részt vesz a befektetési döntésekhez szükséges információgyűjtésben,

 • közreműködik a projektek pénzügyi tervezésében,

 • ellátja a pénz és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézési feladatokat,

 • számítógépes programcsomag használatával könyvelési feladatokat lát el,

 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készít és rendszerez.

Ajánljuk minden fiatal számára, aki precíz és pontos feladatai ellátásában, rendszerben gondolkodik, érdeklik a gazdasági folyamatok, szereti a gyakorlatias feladatokat. A szakképzettséget végzettek a gazdasági terület széles körében tudnak elhelyezkedni, vagy továbbtanulnak a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű szakképzettséget is szerezhetnek, mint pl. mérlegképes könyvelő, vámszakember, adótanácsadó, banki szakember.

Informatika és távközlés ágazat

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉS:

Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Kód: 0612

Ebbe az osztályba azokat a reálérdeklődésű, jó kommunikációs és logikai készségekkel rendelkező tanulókat várjuk, akik az átlagosnál magasabb szinten szeretnének foglalkozni az informatikával.

Felvehető létszám: 32 fő

Az oktatás az informatikai ágazat központi technikumi programterve szerint folyik. A tanuló egyidejűleg kap felkészítést az érettségire közismereti és szakmai tantárgyakból. A tanulók a 9-10. évfolyamon elsajátítják az ágazathoz tartozó szakmai alapismereteket. A 10. osztály végén minden tanuló ágazati alapvizsgát tesz. A következő 3 évben mindenki a választott szakmájának megfelelő szakmai képzésben részesül. A szakmai gyakorlati foglalkozást lehetőség szerint mindenki külső gyakorlati helyszínen folytatja a 11-12-13. évfolyamon. Érettségi és szakmai vizsgát minden tanuló a 13. év végén tehet. Sikeres vizsga esetén OKJ 54 481 08 SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS -TESZTELŐ szakmai végzettséget szereznek. A szak elvégzésével a tanulók alkalmassá válnak szakmájukon belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra. (Részletes leírás) Informatika és távközlés 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A szakképzettséggel rendelkező:

 • számítógépet kezel, üzemeltet,

 • fejlesztéshez szükséges szoftvereket telepít, használ,

 • weboldalakat tervez és kódol,

 • webes kliens és szerver oldali alkalmazásokat tervez és fejleszt,

 • asztali alkalmazást (szoftvert) tervez és fejleszt,

 • szoftvereket tesztel,

 • adatbázisokat tervez és kezel,

 • csoportmunkát és együttműködést támogató szoftvereket használ,

 • erőforrást és időszükségletet határoz meg.

Ajánljuk minden fiatal számára, akit az informatikai szoftverek világa nemcsak vonz, hanem azok fejlesztése, tökéletesítése is érdekel.

Közlekedés és szállítmányozás ágazat

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉS:

Logisztikai technikus

Kód: 0613

Ebbe az osztályba azokat a diákokat várjuk, akik szeretnék a világot „mozgásban tartani”. Szeretnek kommunikálni és szervezni valamint tervezni.

Az oktatás az informatikai ágazat központi technikumi programterve szerint folyik. A tanuló egyidejűleg kap felkészítést az érettségire közismereti és szakmai tantárgyakból. A tanulók a 9-10. évfolyamon elsajátítják az ágazathoz tartozó szakmai alapismereteket. A 10. osztály végén minden tanuló ágazati alapvizsgát tesz. A következő 3 évben mindenki a választott szakmájának megfelelő szakmai képzésben részesül. A szakmai gyakorlati foglalkozást lehetőség szerint mindenki külső gyakorlati helyszínen folytatja a 11-12-13. évfolyamon. Érettségi és szakmai vizsgát minden tanuló a 13. év végén tehet. Sikeres vizsga esetén OKJ 54 841 13 Logisztikai technikus szakmai végzettséget szereznek. A szak elvégzésével a tanulók alkalmassá válnak szakmájukon belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra.

A szakképzettséggel rendelkező:

 • számítógépet kezel, üzemeltet;

 • fejlesztéshez szükséges szoftvereket telepít, használ;

 • weboldalakat tervez és kódol;

 • webes kliens és szerver oldali alkalmazásokat tervez és fejleszt;

 • asztali alkalmazást (szoftvert) tervez és fejleszt;

 • szoftvereket tesztel;

 • adatbázisokat tervez és kezel;

 • csoportmunkát és együttműködést támogató szoftvereket használ;

 • erőforrást és időszükségletet határoz meg.

Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai szoftverek világa nemcsak vonz, hanem azok fejlesztése, tökéletesítése is érdekel.

SZAKKÉPZŐISKOLA

Gépészet ágazat

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉS:

Szerszám- és készülékgyártó

Kód: 0624

Ebbe az osztályba azokat a diákokat várjuk, akik jó gyakorlati érzékkel rendelkeznek, jó a kézügyességük, szeretnek „bütykölni”. Változatos és kihívásokkal teli munkakörben szeretnének dolgozni.

Az oktatás a gépészet ágazat központi programterve szerint folyik. A tanulók a 9. évfolyamon elsajátítják az ágazathoz tartozó szakmai alapismereteket. A 9. osztály végén minden tanuló ágazati alapvizsgát tesz. A következő 2 évben mindenki a választott szakmájának megfelelő szakmai képzésben részesül. A szakmai gyakorlati foglalkozást lehetőség szerint mindenki külső gyakorlati helyszínen folytatja a 10-11. évfolyamon. Sikeres vizsga esetén OKJ 34 521 18 Szerszám- és készülékgyártó szakmai végzettséget szereznek. A szak elvégzésével a tanulók alkalmassá válnak szakmájukon belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra. Egyedülálló lehetőségként plusz 1 év alatt a diákok megszerezhetik az OKJ 34 521 12 CNC programozó szakmát is. Emellett természetesen elérhető a tanulók számára az érettségi két éves képzéssel.

A szakképzettséggel rendelkező:

 • műszaki rajzokat értelmez, vázlatrajzokat készít;

 • méréseket, vizsgálatokat végez, ellenőriz, dokumentál;

 • előállítja az alakító és megmunkáló szerszámok, készülékek alkatrészeit, elemeit;

 • hőkezeli a szerszám- és készülékelemeket;

 • alkalmazza a hagyományos és korszerű technológiákat, azok gépi berendezéseit működteti;

 • kész elemekből szerszámokat, készülékeket készít, szerel össze;

 • elvégzi a szerszámok, készülékek karbantartását, javítását.

Ajánlott minden fiatal számára, akit vonzanak a gépek-, készülékek működtetése és működése. Szeret bütykölni és elégedettséggel tekint az általa készített „alkotásokra”.

Elektronika és elektrotechnikai ágazat

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉS:

Elektronikai műszerész

Kód: 0622

Ebbe az osztályba azokat a diákokat várjuk, akik jó gyakorlati érzékkel rendelkeznek, jó a kézügyességük, szeretik az elektronikai dolgokat. De a számítógépekkel vagy multimédiás eszközökkel szívesen bíbelődnek.

Az oktatás az elektronikai ágazat központi programterve szerint folyik. A tanulók a 9. évfolyamon elsajátítják az ágazathoz tartozó szakmai alapismereteket. A 9. osztály végén minden tanuló ágazati alapvizsgát tesz. A következő 2 évben mindenki a választott szakmájának megfelelő szakmai képzésben részesül. A szakmai gyakorlati foglalkozást lehetőség szerint mindenki külső gyakorlati helyszínen folytatja a 10-11. évfolyamon. Sikeres vizsga esetén OKJ 34 522 03 Elektronikai műszerész szakmai végzettséget szereznek. A szak elvégzésével a tanulók alkalmassá válnak szakmájukon belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra. Emellett természetesen elérhető a tanulók számára az érettségi két éves képzéssel.

A szakképzettséggel rendelkező

 • ellenőrzi a villamos alkatrészek paramétereit,

 • diagnosztikai, konfigurációs, teszt-és segédprogramok felhasználói szintű ismerete birtokában értelmezi a számítógépes mérési eredményeket;

 • számítógéppel irányított mérő, ellenőrző-és gyártóeszközöket használ;

 • az elkészült áramkört készre, illetve berendezésbe szereli, és egyszerűbb mechanikai szereléseket is végez;

 • dokumentációk alapján mérőrendszert állít össze, ellenőriz és beállít, minőségirányítási és gyártásközi információkat szolgáltat.

Ajánlott mindazon lányok és fiúk számára, akikhez közel áll a számítástechnika és az elektronika, de testhezálló szakma lehet azok számára is, akiket vonz a multimédia rohamosan fejlődő és jó elhelyezkedési lehetőségeket kínáló területe is.

Felvételi eljárás:

Iskolánk külön felvételit nem tart. A felvételi rangsorolás a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem és egy tanult idegen nyelv tantárgyi eredményei. Aki informatikai szakmát tanul, annak figyelembe vesszük az informatika tantárgy osztályzatát. Aki szerszám- és készülékgyártó szakmát tanul, abban az esetben a rajz tantárgy eredményét is beszámítjuk.

Pontegyenlőség esetén a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük az igazoltan hátrányos helyzetű tanulót, majd azt a jelentkezőt, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyén található.

Vélemény, hozzászólás?